+(073) 615 99 40 Wisent 14 - 's Hertogenbosch

De Calling van Gespreksleider Marcel

Het werken met medisch specialisten in groepsverband vind ik onverminderd boeiend omdat het gaat om een bijzondere groep professionals die gekozen hebben voor een zinvol beroep; maar niet per se om daarvoor in groepsverband met andere specialisten ‘zakelijk’ samen te werken. Hen begeleiden bij hun persoonlijke, professionele ontwikkeling op dit vlak en het als team prettig samenwerken en effectief functioneren is altijd weer interessant en voelt waardevol als bijdrage aan hun succes.

Mijn aanpak is op basis van de positieve benadering, waarbij ik kijk naar ieders talenten en kwaliteiten en wat ervoor nodig is die effectief in te zetten. En te onderzoeken welke obstakels eventueel in de weg staan en wat nog ontwikkeld of overwonnen moet worden om meer in de natuurlijke kracht te komen, als individu en als groep.

Ik kijk en werk vanuit een ‘systemische bril’, wat betekent dat ik ieders persoonlijke uitdaging en de uitdaging als team probeer te begrijpen vanuit de bredere context. Wat vraagt het krachtenveld waarin een individu of groep werkzaam is en wat is er nodig om daar effectief mee om te gaan. Dit doe ik vanuit mijn achtergrond en ervaring in ontwikkel- en verandervraagstukken, coaching en communicatie. 

Meer tips & trics ontvangen van onze experts?