+(073) 615 99 40 Wisent 14 - 's Hertogenbosch
Investeren in elkaar, meer energie en voldoening uit je werk halen

Teambijeenkomst

 • Ik heb de bijeenkomst als nuttig en verbindend ervaren. Het belang van tijd samen doorbrengen als team is daardoor weer nadrukkelijker op onze agenda terechtgekomen.

 • Er was een veilige sfeer door jullie gecreëerd. De positieve dingen werden benadrukt, terwijl de kritische noten in perspectief geplaatst werden door jullie ziekenhuis- en vakgroepoverstijgende ervaring

 • Goed om op deze manier ook eens te vertragen als je uit de hectiek van de dag komt

 • Warme open sessie met leuke theoretische onderbouwing/toelichting

 • Gewoon heel goed en motiverend

 • Verhelderend en inspirerend. Fijne bijeenkomst!

 • Het was een prettige sfeer waarin zaken die in de dagelijkse praktijk onbesproken blijven wel aan bod zijn geweest.

Gebaseerd op veel voorkomende thema's uit de praktijk

Onze teambijeenkomsten

Comradeship

Je collega’s zijn erg belangrijk voor hoe je als individuele dokter in je werkt zit, hoe je tot je recht komt, voor je werkplezier en je welbevinden. In dit dagdeel staat centraal staat wat ieder van jullie kan doen om daaraan bij te dragen.  

Aan bod komen zaken als

 • Het zijn toch collega’s, moeten het ook vrienden zijn? 
 • Om het moment dat een van jullie in de ‘shit’ zit, staan jullie dan naast én achter elkaar? 
 • Wat draagt bij aan jullie onderlinge verbondenheid, psychologische veiligheid en verantwoordelijkheid?

Na dit dagdeel hebben jullie

 • In beeld hoe het met jullie comradeship is gesteld
 • (Her) waardeer je wat je als groep van nature goed af gaat
 • Ieder persoonlijk helder wat je nog extra kunt doen om de groep hecht te houden

Aanspreken

Een thema dat in veel van onze bijeenkomsten aan bod komt en dat voor vrijwel iedereen lastig is. In dit dagdeel staat centraal hoe je respectvol kunt aanspreken, met behoud van de relatie.

Aan bod komen zaken als

 • Hoe gaat het aanspreken in jullie groep?
 • Welke drempels ervaren jullie?
 • Hoe zorg je dat je boodschap overkomt?
 • Wat is je eigen reactie op kritiek?

Na dit dagdeel hebben jullie

 • In beeld wat het verschil is tussen aanspreken en ‘over de schutting gooien’
 • Het belang van de combinatie van tone of voice en tone of face helder
 • Geleerd dat ‘rampzalig empathisch’ zijn niet werkt
 • De 3 staat tot 1 ratio in beeld

Omgaan met (tucht)klacht of incident

Een klacht of incident heeft altijd een flinke impact; het is het begin van een (te) lange periode van onzekerheid, terwijl de zorg voor patiënten gewoon doorloopt. Het vergt veel van jou als dokter, maar ook van je omgeving, zowel thuis als in het ziekenhuis. 

Aan bod komen zaken als

 • Wat kun je verwachten en wat is goed om te doen na ontvangst van een klacht?
 • Hoe het verloop van een klachtprocedure zo gunstig mogelijk te beïnvloeden
 • Het herkennen van signalen om een klacht te voorkomen 
 • Wat een klacht of incident met je doet

Na dit dagdeel hebben jullie

 • Inzicht gekregen in het juridisch kader rond (tucht)klachten 
 • Tips en ervaringen gedeeld 
 • Inzicht gekregen in de impact van een klacht op jezelf en vakgroep/team
 • Handvatten gekregen om hier constructief mee om te gaan

 

IFMS/GFMS

Even een pas op de plaats maken, stilstaan bij hoe je zelf vindt dat het gaat en dat toetsen in je omgeving. Vieren wat jullie goed doen en wat anderen in jullie waarderen en misschien nog wat punten op de i zetten. 

Aan bod komen zaken als

 • Hoe ervaren samenwerkingspartners jou / jullie?
 • Hoe verhoudt dit beeld zich met hoe jij jezelf ziet?
 • Hoe scoor je op de landelijke benchmark?
 • Wat vond je leuk en opvallend om terug te krijgen…. en waar deed het misschien even zeer?

Na dit dagdeel hebben jullie

 • Nog beter inzicht verkregen in hoe jullie worden gezien door anderen
 • Beter zicht op welke bijdrage je collega’s en jijzelf aan de groep kunnen leveren
 • In beeld waar je zelf de komende periode mee aan de slag wilt
 • Voldaan aan de IFMS-herregistratie-eisen

Inzet op kwaliteiten

Heel motiverend: meer mogen en kunnen doen van waar je goed in bent. In plaats van naar voren geschoven worden omdat ‘je aan de beurt bent’. In dit dagdeel ligt de focus op alles wat jullie al in huis hebben. 

Aan bod komen zaken als

 • Hoe breng je iedereen van je ‘elftal’ het beste in positie?
 • Hoe haal je het optimale uit elkaar als team?
 • Elkaars verschillen accepteren? Elkaar iets gunnen?

Na dit dagdeel hebben jullie

 • In beeld waar ieders sterke kanten liggen
 • Helder in welke situatie jullie die daadkrachtige, of juist de wat rustigere collega nodig hebben
 • Door waarom je veel kunt leren van die collega waar je je soms zo aan ergert 
 • Gemerkt dat bespreken van talenten zelfs bij dokters stimulerend werkt

Duurzame inzetbaarheid

In dit dagdeel gaan we kijken naar wat er nodig is om met plezier en energie aan het werk te zijn en blijven met elkaar. In dit dagdeel ga je als groep het gesprek hierover aan.  

Aan bod komen zaken als 

 • Hoe ga je fluitend naar je werk en kom je ook fluitend weer thuis? 
 • Hoe houd je het leuk en goed met elkaar?
 • Wat heb je daarvoor nodig en wat verwacht je van elkaar?
 • Hoe werkt dat als je ‘s ochtends al 3 kinderen klaar gestoomd hebt voor school? Of als je merkt dat de diensten je zwaarder vallen dan voorheen? 

Na dit dagdeel hebben jullie

 • Uitgesproken waar je trots op bent, wat goed gaat
 • Helder wat energie geeft, waar ambities en potentiele knelpunten liggen
 • Besproken hoe jullie dat kunnen realiseren
 • De kracht ervaren van het delen van successen 

Profilering

Zoals elk bedrijf, is het belangrijk om te laten zien waar je voor staat, hoe je je onderscheidt van anderen en waarom het logisch is om juist voor jullie te kiezen.  

Aan bod komen zaken als

 • Welke prio’s stel je als groep?
 • Hoe ziet de zorgvraag er in de regio de komende periode uit? 
 • Hoe wil je te boek staan, zowel intern (ziekenhuis) als extern
  (regio of landelijk) en hoe ga je dat bereiken? 

Na dit dagdeel hebben jullie

 • Scherp waar je als groep staat en waar je naartoe wilt
 • Helder hoe jullie je sterke punten beter voor je kunt laten werken
 • Nieuwe ambities geformuleerd
 • Durven kiezen waar je wel, en ook waar je juist niet voor wilt gaan

Dilemma's in de praktijk

Als dokter heb je regelmatig een dilemma waarin je je afvraagt wat het juiste is om te doen. Dit zijn ethische dilemma’s; ze kunnen groot en klein zijn. Het kan gaan over patiëntenzorg of bijvoorbeeld betrekking hebben op de bedrijfsvoering. Een open veilige cultuur waarin dilemma’s besproken kunnen worden is heel belangrijk. Dit verbetert uiteindelijk de kwaliteit van zorg, vermindert stress en vergroot het onderlinge begrip.

Aan bod komen zaken als

 • Welke ethische dilemma’s spelen er binnen onze groep?
 • Hoe kies je wat ‘het goede’ is om te doen?
 • Vanuit welk perspectief kijken mijn collega’s naar dilemma’s?
 • Hoe maak je een dilemma bespreekbaar?

Na dit dagdeel hebben jullie

 • Inzicht in de verschillende vormen van ethiek
 • Inzicht in de verhouding tot het juridische kader
 • Meer kennis over een goede gesprekshouding
 • De vertaalslag gemaakt naar de praktijk

De Algemene Voorwaarden van Q3 BV zijn van toepassing op onze dienstverlening.

ABAN geaccrediteerde teambijeenkomsten

Comradeship in je team

Niets zo sterk als plezier op je werk

Investeren in je team; je zult versteld staan hoeveel het je oplevert als je even uit de waan van de dag stapt en weer aandacht hebt voor elkaar.

Dat kan compact, in een dagdeel. Of in een intensiever / langduriger traject op maat. Wat op dit moment bij jullie past. 

De basis van onze bijeenkomsten

Je komt als dokter pas echt tot je recht in een omgeving waarin je oog hebt voor elkaar, er bent voor je collega als het nodig is en je worstelingen kunt delen. Een omgeving waarin je betrokkenheid voelt, dat is de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek.  Verantwoordelijkheid, verbondenheid en psychologische veiligheid, daar draait het om.

Eigen methodiek, samen met dokters

Hoe we dat doen? Door onze eigen ontwikkelde methodiek, met vooral oog voor wat goed gaat en hoe je daar nog meer uit kunt halen. Gevoed vanuit de praktijk, met input van dokters, gecombineerd met onze eigen doktersachtergrond. Met daarnaast de resultaten van ons onderzoek als stevige basis.  

Ook al is ieder groep uniek, we hebben gemerkt dat bepaalde thema’s vaak aan bod komen in onze bijeenkomsten. Daarop zijn onderstaande teambijeenkomsten gebaseerd.

Waarvoor je nog meer bij ons terecht kunt

Misschien ook interessant?

Leergang Persoonlijk Leiderschap

In een compact en efficiënt traject de focus op je persoonlijke ontwikkeling

Meer lezen

Individuele coaching

Zet jezelf op de eerste plaats.

Lees hier meer

Leergang Strategisch Leiderschap

Een bijzonder samenwerkingsverband van de Universiteit Groningen Business School, de Aletta Jacobs School of Public Health en Q3.

Vertel me meer

Masterclasses

Maak laagdrempelig kennis met de thema’s uit de leergangen en trainingen

Kosteloos inspiratie opdoen

IFMS/GFMS

IFMS nieuwe stijl. Evidence-based instrumenten en geaccrediteerde gespreksbegeleiding

Stafbreed of individueel

Opleidingsvisitatie

Thematisch evalueren, evidence-based. Voor groep en individu 

Evidence-based evalueren

Heidag

Het bespreken van belangrijke en strategische thema’s geeft niet alleen richting maar versterkt het teamgevoel en vergroot de efficiëntie en het werkplezier.

Nieuwsgierig?

Intervisie

In intervisie ga je op een gestructureerde manier aan de slag met eigen casuïstiek.

Meer info

Begeleidingstraject op maat

Werk aan de onderlinge verbinding, versterk het teamgevoel en het werkplezier.

Meer info
Meer weten over onze teamtrainingen?

Neem contact op met Hein

Project- en programmacoordinator