+(073) 615 99 40 Wisent 14 - 's Hertogenbosch

Welkom

Ben je met je groep aan de beurt voor IFMS en heb je behoefte aan een nieuwe insteek? Check dan hieronder de verschillende mogelijkheden die we voor jullie hebben
 • Ik vond het leuk en kijk goed terug op onze bijeenkomst. Er was een veilige en open sfeer waarin we veel besproken hebben

 • Wij vonden zelf dat we er veel meer aan hebben gedacht dan we dachten. Er kwamen onderwerpen en adviezen aan bod op een structurele manier omdat jij als externe erbij zat, dat werkte goed.

 • Je was een heel prettige gespreksleider, Ik was toch een soort van nerveus wat er allemaal op me af zou komen. Maar door je rustige en kalme houding en duidelijke uitleg was ik snel op mijn gemak.

 • Ik vond het een heel open en leerzaam gesprek zowel voor en over mezelf als over de anderen. Goed begeleid. respectvol naar ons en stimulerend om elkaar de vragen te durven stellen.

 • Dank voor de leuke en zinvolle middag IFMS! Eerlijk gezegd verwachtte ik er niet veel van, maar jullie verrassende en vernieuwende aanpak maakte het tot een succesvolle en zinvolle bijeenkomst

 • Goed en leuk! Mooie concrete punten om mee verder te gaan. Zeer prettige begeleiding

 • Nuttige bespreking, alle belangrijke onderwerpen aangestipt en concreet gemaakt.

 • Nuttig, leuk, gestructureerd en constructief!

 • Ontspannen, prettige en open sfeer

Thematisch bevragen met onze verschillende bouwstenen

Stel je eigen IFMS evaluatie samen

Hoe weinig motiverend is dat?
Elke keer dezelfde lijstjes invullen. Na 2 of 3 IFMS rondes kun je wel voorspellen wat er in je rapportage staat. 

Wat hebben we gedaan?
Variatie en flexibiliteit: nieuwe evaluatie-mogelijkheden toegevoegd. Bouwstenen waarmee je je eigen IFMS evaluatie kunt samenstellen. Want als iets je iets anders vraagt, krijg je nieuwe resultaten en vervolgens een ander gesprek daarover. 

Wat vind je op deze pagina?

 • De bouwstenen
  Onderwerpen die je zelf kunt kiezen, wat voor jullie interessant of nuttig is. Check hieronder de verschillende thema’s die we voor jullie beschikbaar hebben, vanzelfsprekend allemaal evidence-based.
 • De basis onderwerpen voor een IFMS evaluatie
  Deze onderwerpen zijn een vast onderdeel van de vragenlijst. Daarnaast kun je kiezen uit 1 of meer bouwstenen. 
 • Onze gestandaardiseerde IFMS vragenlijst
  Want die mogelijkheid heb je natuurlijk ook altijd.   

Met uiterste zorg samengesteld
We stellen deze informatie uitsluitend ter beschikking met als doel een indruk te geven van de inhoud van de vragenlijsten. Het Intellectueel Eigendom van de vragenlijsten ligt bij Q3 Performance.

Welk onderwerp is voor jullie interessant?

De bouwstenen

Welk van de onderstaande thema’s is voor jullie interessant, speelt in je team of organisatie? Waar zou je graag meer over willen weten? Het is natuurlijk ook mogelijk om als organisatie een speerpunt te kiezen voor alle stafleden/groepen. 

We adviseren om maximaal 2 thema’s als aanvulling op je IFMS/GFMS te kiezen, dit om de administratieve last van het invullen te beperken voor jezelf en de mensen die je wilt bevragen.  

Psychologische Veiligheid

Ik heb de indruk dat hij/zij:

 1. het niet tegen je gebruikt als je iets verkeerd doet of een fout maakt
 2. gemakkelijk benaderbaar is om problemen en ingewikkelde zaken mee te bespreken
 3. anderen niet afwijst omdat ze anders zijn of een andere mening hebben
 4. gemakkelijk een collega om hulp vraagt
 5. niets zou doen dat de positie van een ander ondermijnt
 6. ieders bijdrage waardeert
 7. gebruik maakt van de kwaliteiten van anderen
 8. het toegeeft als hij/zij iets niet weet
 9. het zelf durft te benoemen als iets niet goed is gegaan

Bespreken en aanspreken

Ik heb de indruk dat hij/zij:

 1. Het gewoon vindt om zorgen over het welzijn of functioneren van een college uit te spreken
 2. Problemen of fouten altijd met de daarvoor relevante personen bespreekt
 3. het bespreekt als er iets mis is gegaan, om ervan te leren
 4. Conflicten of meningsverschillen mét de betreffende persoon bespreekt, in plaats van met anderen
 5. Zorgen of vragen over genomen besluiten bespreekt
 6. Zijn/haar best doet om bij belangrijke gespreksonderwerpen de verschillende aannames / principes die er leven bij anderen te achterhalen
 7. Anderen buiten het team actief laat weten waarvoor men bij hem/haar terecht kan

Bevlogenheid

Ik heb de indruk dat hij/zij:

 1. zich vol energie voelt op het werk
 2. het werk zinvol en betekenisvol vindt
 3. enthousiast is over het werk
 4. geïnspireerd wordt door het werk
 5. trots is op het werk wat hij/zij doet
 6. het werk uitdagend vindt
 7. mentaal veerkrachtig is
 8. zich makkelijk los kan maken van het werk
 9. altijd doorzet, ook als zaken niet lopen zoals verwacht

Nieuw: wellbeing index, binnenkort beschikbaar

Open veld voor persoonlijke toelichting
Onder iedere bouwsteen kan een toelichting gegeven worden. Onze ervaring is dat vooral de geschreven commentaren stof tot gesprek en nadenken opleveren. Opmerkingen die je raken of prikkelen. Daarom vinden we het belangrijk dat we mensen hier heel nadrukkelijk toe uitnodigen en dat werkt in de praktijk goed. 

 

Positief Werkklimaat

Ik heb de indruk dat hij/zij….

 1.  probeert anderen zich prettig te laten voelen
 2. eraan bijdraagt dat er gelachen kan worden
 3. anderen inspireert
 4. anderen meeneemt om tot actie te komen
 5. bijdraagt aan de verbondenheid /verbinding
 6. oor en oog heeft voor de behoeften van anderen
 7. anderen op een persoonlijke manier benadert

Veerkracht

Ik heb de indruk dat hij/zij…

 1. In staat is om snel terug te veren na moeilijke tijden
 2. stressvolle gebeurtenissen gemakkelijk doorstaat
 3. niet veel tijd nodig heeft om van een stressvolle gebeurtenis te herstellen
 4. het niet moeilijk vindt om verder te gaan als er iets vervelends gebeurt
 5. meestal weinig moeite heeft om door moeilijke tijden heen te komen
 6. de neiging heeft veel tijd te nemen om over tegenslagen in het leven heen te komen

Organisatie & Communicatie

Ik heb de indruk dat hij/zij:

 1. effectief samenwerkt met anderen
 2. zich houdt aan gemaakte afspraken
 3. zijn/haar tijd goed kan managen
 4. bijdraagt aan een prettige werksfeer
 5. zich verantwoordelijk toont voor het welzijn van collega’s / medewerkers
 6. oprechte belangstelling toont voor anderen
 7. toegankelijk is om iets te bespreken
 8. open staat voor feedback
 9. het zelf durft te benoemen als iets verkeerd is gegaan

Doelmatige Zorg

Ik heb de indruk dat hij/zij:

 • zich bewust is van de kosten van aangevraagde onderzoeken en behandelingen
 • actief betrokken is bij het leveren van efficiënte zorg
 • bij overwegingen en besluitvorming het leveren van doelmatige zorg meeweegt
 • onderzoeken vermijdt die het behandelplan van de patiënt niet veranderen
 • een voorbeeldrol vervult voor het leveren van doelmatige zorg
Een vast onderdeel van IFMS

Basisonderwerpen

Onderstaande stellingen en open vragen zijn eigenlijk altijd een vast onderdeel van IFMS/GFMS. Daarnaast kun je uit de bouwstenen kiezen welk thema je wilt toevoegen. 

Persoonsgerichte Zorg (Basisbouwsteen I)

Ik heb de indruk dat hij/zij:

 1. de juiste kennis en vaardigheden in huis heeft
 2. zijn/haar verslaglegging goed bijhoudt
 3. open staat voor nieuwe behandelingen / innovaties binnen de zorg
 4. adequaat handelt in acute situaties
 5. goed luistert
 6. ruimte geeft om patiënt (en/of familie) mee te laten denken / beslissen (shared decision making)
 7. vertrouwelijk omgaat met verkregen gegevens
 8. het belang van de patiënt centraal stelt

Algemene vraag en kwalitatieve informatie (Basisbouwsteen II)

Als een vriend of familielid zorg nodig zou hebben, zou ik deze aan hem/haar toevertrouwen.
Op een schaal van 1 t/m 10. 

Wat zijn de sterke punten? Waar is hij/zij goed in? Wat zou je van hem/haar kunnen  leren? Wat moet hij/zij zeker behouden:

Waar is nog winst te behalen? Welke suggesties wil je hem/haar meegeven? Welk advies wil je hem/haar geven:

 

 

 

 

 

 

Als je vast & vertrouwd fijn vindt

Gestandaardiseerde IFMS vragenlijst

Hier vind je onze standaard IFMS vragenlijst.

Vier domeinen, 16 stellingen

Domein Kennis en vaardigheden

Ik heb de indruk dat  hij/zij…….

 • de juiste kennis en vaardigheden in huis heeft
 • zijn/haar verslaglegging goed bijhoudt
 • open staat voor nieuwe behandelingen / innovaties binnen de zorg
 • adequaat handelt in acute situaties

Domein Persoonsgerichte zorg 

Ik heb de indruk dat hij/zij…

 • goed luistert
 • ruimte geeft om patiënt (en/of familie) mee te laten denken / beslissen (shared decision making)
 • vertrouwelijk omgaat met verkregen gegevens
 • het belang van de patiënt centraal stelt

Domein Attitude

Ik heb de indruk dat hij/zij…

 • oprechte belangstelling toont voor anderen
 • toegankelijk is om iets te bespreken
 • open staat voor feedback
 • toe durft te geven als hij/zij iets niet goed heeft gedaan

Domein Collegialiteit

Ik heb de indruk dat hij/zij …

 • effectief samenwerkt met anderen
 • zich houdt aan gemaakte afspraken
 • bijdraagt aan een prettige werksfeer
 • zich verantwoordelijk toont voor het welzijn van collega’s / medewerkers

 

Algemene vraag en kwalitatieve informatie

Als een vriend of familielid zorg nodig zou hebben, zou ik deze aan hem/haar toevertrouwen.
Op een schaal van 1 t/m 10. 

Wat zijn de sterke punten? Waar is hij/zij goed in? Wat zou je van hem/haar kunnen  leren? Wat moet hij/zij zeker behouden:

Waar is nog winst te behalen? Welke suggesties wil je hem/haar meegeven? Welk advies wil je hem/haar geven:

 

 

 

 

 

 

Relatie -en kwaliteitscoördinator

Neem contact op met Cara

Relatie- en kwaliteitscoördinator