+(073) 615 99 40 Wisent 14 - 's Hertogenbosch

De bastketbaltopper in jezelf!

Wat denk je? Is het mogelijk om simpelweg door enthousiasme een bal in de basket te krijgen.. of toch niet?

Deze video gaat over de kracht van positiviteit. En daar geloven wij in. Wij geloven er niet alleen in. Het is ook uitgebreid onderzocht.
De kracht van positieve benadering…

Wat je in de video ziet gebeuren, wordt met een interessante term het Pygmalion-effect genoemd. Dat houdt simpel gezegd in dat de verwachting die jij van bijv. je collega hebt en uitspreekt of laat zien, heel bepalend is voor hoe diegene gaat presteren.

Het onderzoek van Eden en Shani “Pygmalion goes to bootcamp” laat dit heel duidelijk zien. In deze studie hebben ze 105 soldaten gevolgd die een training van 15 weken deden. Ze werden vooraf getest op een aantal kwaliteiten. Vervolgens werden ze willekeurig ingedeeld in drie groepen: een groep met zogenaamd hoge scores bij de uitgangstest, een groep met gemiddelde scores en een groep met onbekende scores. De indeling in groepen was dus niet op basis van de echte uitkomsten uit de test. De instructeurs van deze training kregen te horen wat de namen van de soldaten waren en in welke groep ze zaten en dit moesten ze goed onthouden. Hierbij wisten ze niet dat deze indeling willekeurig was en dus niet gebaseerd was op de echte uitkomsten. Na 15 weken werden de soldaten weer getest en werd beoordeeld hoe ze gepresteerd hadden. En wat bleek? De soldaten die ingedeeld waren in de hoogste groep, presteerden het beste. De soldaten in de gemiddelde groep het slechtste en de soldaten in de onbekende groep zaten er tussenin. De verwachting van de instructeurs bleek dus van invloed op de geleverde prestaties van de soldaten.

Hoe werkt dat nou? Als je gelooft en laat merken dat de prestaties van je collega’s goed zijn, dan wordt dat een heel krachtige self-fulfilling prophecy. Als je namelijk gelooft dat jouw collega’s  goed zijn in wat ze doen, benader je ze op een positieve manier en dat heeft dus effect op de resultaten die zij bereiken. Kortom, je komt het beste tot je recht als je positief benaderd wordt door je leidinggevende en collega’s. Helaas werkt het ook de andere kant op en leidt een lage verwachting en benadering ook tot slechtere resultaten.

Mensen oordelen en hebben al snel een beeld bij de ander. Dat herken jij vast ook. Jij hebt vast ook een oordeel over die collega, die nieuwe arts-assistent of co-assistent en de verpleegkundige met wie je samenwerkt. Dat is helemaal  niet erg, wel is het goed om je bewust te zijn van het effect dat dit kan hebben. En weet  dat jij met een positieve benadering van de mensen met wie je samenwerkt, bij kunt dragen aan betere prestaties, van die ene collega en zeker ook van de sfeer in het hele team!

Waardering uitspreken, een compliment geven en  successen vieren werken dus echt. Het leidt tot betere resultaten en, misschien nog veel belangrijker, tot meer werkplezier!

Meer tips & trics ontvangen van onze experts?

Saskia Knoops
Associate partner