+(073) 615 99 40 Wisent 14 - 's Hertogenbosch

Welkom

Binnenkort staat je IFMS bijeenkomst gepland. Hieronder vind je praktische en inhoudelijke informatie over deze bespreking
 • Ik vond het leuk en kijk goed terug op onze bijeenkomst. Er was een veilige en open sfeer waarin we veel besproken hebben

 • Wij vonden zelf dat we er veel meer aan hebben gedacht dan we dachten. Er kwamen onderwerpen en adviezen aan bod op een structurele manier omdat jij als externe erbij zat, dat werkte goed.

 • Je was een heel prettige gespreksleider, Ik was toch een soort van nerveus wat er allemaal op me af zou komen. Maar door je rustige en kalme houding en duidelijke uitleg was ik snel op mijn gemak.

 • Ik vond het een heel open en leerzaam gesprek zowel voor en over mezelf als over de anderen. Goed begeleid. respectvol naar ons en stimulerend om elkaar de vragen te durven stellen.

 • Dank voor de leuke en zinvolle middag IFMS! Eerlijk gezegd verwachtte ik er niet veel van, maar jullie verrassende en vernieuwende aanpak maakte het tot een succesvolle en zinvolle bijeenkomst

 • Goed en leuk! Mooie concrete punten om mee verder te gaan. Zeer prettige begeleiding

wat je kunt verwachten

Algemene informatie groepsgewijze IFMS bijeenkomst

Wat is het doel van de bijeenkomst?

Voldoen aan je IFMS, natuurlijk. En daarnaast een goed en open gesprek hebben met elkaar, over ieders persoonlijke ontwikkeling. Over wat je graag wilt blijven doen, hoe het met jou en je collega’s gaat, waar je staat, welke ambities er zijn. Ieder van jullie krijgt de gelegenheid om dit te delen. 

Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: wat wil je graag vasthouden en waar zou je in door willen groeien? Wat is belangrijk voor je collega’s om te weten? Welke stap(pen) wil je zetten en hoe wil je daarmee aan de slag? Waar zitten jouw talenten en hoe zit dat bij je collega’s? Is dat in lijn met de input die je vanuit de rapportage terug hebt gekregen? 

Natuurlijk krijgen je collega’s de gelegenheid om aan te geven wat ze van jou verwachten en jij wat jij van hen verwacht.

Wat is de opzet en duur van de bijeenkomst ?

Na een korte introductie, inventariseren we wat er echt besproken moet worden volgens jullie. Daarna krijgt ieder van jullie de ruimte om  te delen hoe het nu gaat, waar je staat, waar je tevreden over bent en wat je mogelijk graag anders zou zien.

Houdt, mede afhankelijk van de groepsgrootte, rekening met 2- 3 uur. 

Hoe bereid je je voor?

Na afloop van de evaluatie ontvang je een rapportage. Je kunt je voorbereiden door jouw rapportage te lezen en alvast na te denken over bovengenoemde vragen.

Waar vind je de rapportage?

Door rechts bovenin op het balkje ‘login Q3 Online’ te klikken. 
Je kunt je rapportage op 2 plekken vinden:

 1. onder het kopje ‘te doen’
 2. onder het kopke ‘mijn rapportages en evaluaties’

Heb je technische problemen rond inloggen of anderszins, neem dan vooral contact op met onze helpdesk via support@q3performance.nl of 073-6159941.

Wat is onze insteek?

Wij kiezen voor een waarderende benadering in al onze bijeenkomsten. Dat doen we omdat we uit onderzoek weten dat het veel motiverender is om te kijken naar wat er goed gaat en wat er wel is (de Safety II benadering), dan alleen te duwen op de zogenaamde verbeterpunten. Dus er is volop ruimte voor waar de sterke kanten zitten en hoe je dat nog beter in kunt zetten voor jezelf en de groep. Laat het helder zijn, dat kritische noten uiteraard ook altijd gekraakt mogen worden. 

Wanneer haal je het maximale uit een bijeenkomst als deze?

Eigenlijk door echt te bespreken wat voor jou en jullie van belang is, daar ook dit moment voor te gebruiken. Je kunt je voorstellen dat wij het jammer vinden als we achteraf zouden horen dat ‘het belangrijke of heikele onderwerp niet aan bod is gekomen’ of dat men het achterste van de tong niet heeft laten zien. Van onze kant hebben we de rapportages voorbereid, inventariseren we wat belangrijk is om te bespreken, zullen we doorvragen, prikkelen, checken of alles aan bod is gekomen etc. Maar jullie kennen elkaar natuurlijk feilloos, weten welke stokpaardjes, triggers en irritaties een rol spelen.   

Kortom, we nodigen je vooral uit om er samen met ons het beste uit te halen! 

Moet al het 'zuur' op tafel?

Zeker niet. We weten dat dit individuen en groepen enorm kan beschadigen. Zoals in elke relatie bepaal je ook in deze setting wat je nodig hebt om goed door te kunnen met elkaar. Dat bespreek je. Dus oude koeien mogen best in de sloot blijven als het niet constructief is om ze eruit te halen. Of dat wel of niet het geval is, kun je het beste zelf bepalen. Ervaring leert dat voldoende zoet helpt om het zuur te kunnen verteren.  

Wat als er zorgen zijn over het functioneren van een collega?

IFMS gaat volgens de leidraad van de Federatie Medisch Specialisten nadrukkelijk over evalueren, reflecteren en ontwikkelen. Simpelweg eens in de 5 jaar in die spiegel kijken: hoe vind ik dat het gaat, hoe kijken anderen naar mij en waar wil ik me de komende periode op richten? Daar het gesprek over hebben met elkaar. Natuurlijk is het belangrijk dat zorgen besproken worden, maar besef ook dat het IFMS traject niet bedoeld is om disfunctioneren aan te tonen, daarvoor bestaat een ander traject.  

Wat koppelen we terug?

Goed om even te benadrukken: de bijeenkomst is strikt vertrouwelijk. Wij verstrekken geen informatie aan anderen die niet bij de bijeenkomst aanwezig waren. 

Binnen enkele werkdagen na de bespreking sturen we een overzicht van de punten die aan bod zijn gekomen. Die kun je gebruiken om je Persoonlijk Ontwikkel Plan in te vullen. Met het invullen van je  POP, rond je formeel je IFMS traject af conform de regels van de FMS en CGS/RGS. 

Hoe zit het met accreditatiepunten?

Aan onze groepsgewijze IFMS bespreking zijn 4 ABAN accreditatiepunten toegekend. Aan het einde van de bijeenkomst kun je via een QR code je BIG nummer en een korte evaluatie invullen. Wij zorgen er vervolgens voor dat de punten worden verwerkt en in je GAIA/ABAN dossier verschijnen. 

Hoe zit het met een verklaring van deelname aan IFMS voor de herregistratie?

Werk je in een zorgorganisatie?
Dan wordt dit via de organisatie waar je werkt integraal geregeld via een gecombineerd formulier ‘verklaring werkzaamheden en deelname individueel functioneren’. Dat formulier teken jij en waarschijnlijk een bestuurder en daarmee heb je voldaan aan je IFMS herregistratie verplichting. Je upload dit formulier vervolgens rechtstreeks naar de RGS. De RGS heeft deze werkwijze bedacht om geen extra administratieve lasten voor de specialist te creëren. Het formulier zal binnen je organisatie aanwezig zijn, de coördinator/ondersteuner van de medische staf kan je hier vast mee helpen. 

Werk je als zelfstandig gevestigde medisch specialist?
Dan ontvang je van onze gespreksleider een ingevulde en ondertekende formele ‘Verklaring deelname evaluatie individueel functioneren’ . Jij tekent dit formulier zelf ook en vervolgens upload je dit formulier zelf rechtstreeks in ‘mijn RGS’. 

IFMS in de groep bespreken, waarom doen we dat?

omdat uit onderzoek blijkt dat...

 • het de onderlinge verbondenheid versterkt
 • delen van ervaringen stimulerend werkt
 • kwetsbaar opstellen de drempel verlaagt voor een ander om open te zijn
 • uitleg van collega's nuance en kleur geeft aan 'droge' feedback
 • je je eerder open stelt voor de mening van een ander
 • je eerder in actie komt als collega's weten waar je mee aan de slag wilt
 • verbinding en vertrouwen nodig zijn om open te durven zijn naar elkaar
 • het de mogelijkheid biedt om elkaar te steunen
 • de drempel om aan te spreken ook weer wat lager wordt
Meer weten?

Neem contact op met Cara

Relatie- en kwaliteitscoördinator