+(073) 615 99 40 Wisent 14 - 's Hertogenbosch

What Were You Thinking? Medical Students’ Metacognition and Perceptions of Self-Regulated Learning.

Het opleiden van dokters: slim leren

Welke vaardigheden hebben medisch specialisten nodig? En hoe leren we deze vaardigheden aan geneeskundestudenten, het liefst zo vroeg mogelijk? Waarom een focus op metacognitieve vaardigheden belangrijk is.

Zelfregulerende houding van studenten

Welke vaardigheden hebben medisch specialisten nodig? En hoe leren we deze vaardigheden aan geneeskundestudenten, het liefst zo vroeg mogelijk? De ontwikkelingen in de zorg vragen van onze studenten een zelfregulerende houding met betrekking tot hun leerproces en professionele ontwikkeling. Onderwijskundige interventies om studenten deze metacognitieve competentie te laten ontwikkelen, zijn echter schaars.

Train metacognitieve vaardigheden

Het bachelor onderwijs focust zich voornamelijk op het verbeteren van de kennis, ofwel cognitie. Onderzoek toont aan dat de metacognitieve vaardigheden van een lerende beter trainbaar zijn dan de cognitieve. Juist deze vaardigheden, die leren hoe je bijvoorbeeld verbanden legt tussen symptomen, hebben toekomstige dokters hard nodig. Maar hier wordt te weinig aandacht in de opleiding aan besteed.

Belangrijke rol voor de opleiding

Uit interviews en ‘hardop denken’-oefeningen blijkt dat studenten vooral bezig zijn met het behalen van de benodigde cijfers en niet zozeer met de benodigde vaardigheden of langdurige kennis die ze als toekomstig dokter nodig hebben. Hier ligt een belangrijke rol voor de opleiding om dit explicieter op te nemen in het medisch onderwijs.

M. Versteeg, G. Bressers et al.(2021). What Were You Thinking? Medical Students’ Metacognition and Perceptions of Self-Regulated Learning. Teaching and Learning in Medicine 1-10.

Lees verder!