+(073) 615 99 40 Wisent 14 - 's Hertogenbosch

A wealth of opportunities: an ethnographic study on learning to deliver high-value, cost-conscious care

Doelmatige zorg: wat leren we de AIOS?

Deze etnografische studie is gebaseerd op 175 uur aan observaties, negen semigestructureerde interviews en een documentanalyse. Er is gekeken hoe er in de klinische praktijk wordt omgegaan met doelmatige zorg en hoe dit wordt aangeleerd. Advies: zorg dat je experts in huis haalt die processen in kaart brengen (bijvoorbeeld door middel van observaties) om zo dokters beter op te leiden voor doelmatige zorg.

L. Stammen, L. Janssen, G. Bressers,  et al. medRxiv (2019). A wealth of opportunities: an ethnographic study on learning to deliver high-value, cost-conscious care.

Lees hier het hele artikel!

Wil je graag meer weten? Neem contact op met ons!

Laten we samen iets bereiken