+(073) 615 99 40 Wisent 14 - 's Hertogenbosch

Calling and Comradeship; unravelling the essence of physician performance – Thesis

De kern van dokter zijn

Als dokter kun je alleen optimaal presteren in een omgeving die ‘calling en comradeship’ (h)erkent en versterkt. Deze mens- en relatiegerichte waarden zijn volgens Q3 partner Myra de afgelopen jaren ten onrechte op de achtergrond geraakt. Hoe dat komt? Door een meer commercieel en zakelijk klimaat in de gezondheidszorg. Een klimaat waarbij vooral procedures en efficiency centraal staan. In haar proefschrift beschrijft ze wat je als individu, groep en organisatie kunt doen om deze waarden weer centraal te zetten.

Het verhaal van dokters

Het proefschrift is gebaseerd op de verhalen, ervaringen, gevoelens, standpunten en meningen van zo’n 1000 dokters. Een belangrijke les die uit dit proefschrift geleerd kan worden, is dat voor medisch specialisten roeping en kameraadschap essentieel zijn om goed te kunnen presteren. Voor dokters draait het allemaal om toewijding aan de patiënt, passie, motivatie, ondersteuning door collega’s, wederzijds vertrouwen en een veilige omgeving. Wat we nodig hebben om dat te stimuleren? De professional weer in de spotlight zetten in plaats van de processen.