+(073) 615 99 40 Wisent 14 - 's Hertogenbosch

Welkom

Leuk dat je op onze pagina bent! Hoe haal je het beste uit jezelf en je team? Hier delen wij wat wij daar voor jou als medisch specialist/staflid van Bravis Ziekenhuis in kunnen betekenen.
Met welke thema's ga jij aan de slag?

Ons aanbod, speciaal voor jou

Mensen, relaties en verbinding, hoe ‘soft’ klinkt dat? En toch heb je juist dit keihard nodig om met energie en plezier je werk te kunnen doen.
 
Hoe we dat zo zeker weten?
Myra van den Goor, algemeen directeur /onderzoeker bij Q3 Performance, heeft promotieonderzoek gedaan naar de drijfveren van dokters en wat blijkt: Calling & Comradeship, bevlogenheid en betrokkenheid bij de mensen met wie je werkt, dat zijn de drijfveren van dokters, dat heb je nodig om het beste uit jezelf en je team te halen. Daar maken wij ruimte voor, doen we onderzoek naar en ontwikkelen we programma’s voor.
 
Weer iets meten, of toch maar niet?
In de drukte van de dag en met alle administratieve rompslomp die daar helaas bij hoort, is het ook wel eens lekker om ‘gewoon’ het gesprek aan te gaan over een onderwerp dat voor jullie op dit moment belangrijk is. Daarom besparen we jullie in principe, voorafgaand aan een bijeenkomst, het inzetten van een meetinstrument of evaluatie, tenzij we samen tot de conclusie komen dat dit in jullie specifieke geval duidelijk meerwaarde heeft. Dan kan dat natuurlijk altijd. 
 
Leuk je binnenkort te ontmoeten!

Hoe we dat doen

 • Evidence-based
 • Aansluiten bij behoefte van individu of groep
 • Dichtbij
 • Pragmatisch
 • Korte lijnen, snelle (re)actie
 • Kijkend met de Safety II bril
 • Vanuit onze eigen bevlogenheid

Investeren in jezelf

Goede zorg leveren als dokter begint met goede zorg voor jezelf

Individuele coaching

Als dokter werk je in een complexe omgeving die steeds verandert en veel van je vraagt. Je werk brengt veel voldoening, maar kost ook energie. Door een coach in de arm te nemen stap je even uit de voortdenderende trein en sta je stil bij wat jij nu echt wilt. 

Herkenbaar?

 • Je vindt het soms lastig om je bevlogenheid vast te houden 
 • Alle ballen in de lucht houden kost steeds meer energie
 • Je vraagt je af of je wel de juiste dingen doet
 • Je hebt een gesprek waar je tegenop ziet

en je wilt even spiegelen, sparren, extern advies inwinnen. 

Gemiddeld bestaat een traject uit 6 sessies. Wanneer je een (aantal) keer wilt sparren, dan is het traject natuurlijk korter. 

Tijdsduur

Een gesprek duurt gemiddeld 1 a 1,5 uur

Locatie

In overleg: op een van de Bravis ziekenhuis locaties, rond je thuis locatie of via beeldbellen. 

Onze werkwijze

 • vanuit de waarderende benadering, 
 • positieve psychologie,
 • oplossingsgericht 
 

 

Investeren in je team

Geaccrediteerde teambijeenkomsten

Comradeship

Je collega’s zijn erg belangrijk voor hoe je als individuele dokter in je werk zit, hoe je tot je recht komt, voor je werkplezier en je welbevinden. In dit dagdeel staat centraal staat wat ieder van jullie kan doen om daaraan bij te dragen.  

Aan bod komen zaken als

 • Het zijn toch collega’s, moeten het ook vrienden zijn? 
 • Om het moment dat een van jullie in de ‘shit’ zit, staan jullie dan naast én achter elkaar? 
 • Wat draagt bij aan jullie onderlinge verbondenheid, psychologische veiligheid en verantwoordelijkheid?

Na dit dagdeel hebben jullie

 • In beeld hoe het met jullie comradeship is gesteld
 • (Her) waardeer je wat je als groep van nature goed af gaat
 • Ieder persoonlijk helder wat je nog extra kunt doen om de groep hecht te houden

Aanspreken

Een thema dat in veel van onze bijeenkomsten aan bod komt en dat voor vrijwel iedereen lastig is. In dit dagdeel staat centraal hoe je respectvol kunt aanspreken, met behoud van de relatie.

Aan bod komen zaken als

 • Hoe gaat het aanspreken in jullie groep?
 • Welke drempels ervaren jullie?
 • Hoe zorg je dat je boodschap overkomt?
 • Wat is je eigen reactie op kritiek?

Na dit dagdeel hebben jullie

 • In beeld wat het verschil is tussen aanspreken en ‘over de schutting gooien’
 • Het belang van de combinatie van tone of voice en tone of face helder
 • Geleerd dat ‘rampzalig empathisch’ zijn niet werkt
 • De 3 staat tot 1 ratio in beeld

Inzet op kwaliteiten

Heel motiverend: meer mogen en kunnen doen van waar je goed in bent. In plaats van naar voren geschoven worden omdat ‘je aan de beurt bent’. In dit dagdeel ligt de focus op alles wat jullie al in huis hebben. 

Aan bod komen zaken als

 • Hoe breng je iedereen van je ‘elftal’ het beste in positie?
 • Hoe haal je het optimale uit elkaar als team?
 • Elkaars verschillen accepteren? Elkaar iets gunnen?

Na dit dagdeel hebben jullie

 • In beeld waar ieders sterke kanten liggen
 • Helder in welke situatie jullie die daadkrachtige, of juist de wat rustigere collega nodig hebben
 • Door waarom je veel kunt leren van die collega waar je je soms zo aan ergert 
 • Gemerkt dat bespreken van talenten ook bij dokters stimulerend werkt

Bevlogenheid / Duurzame inzetbaarheid

In plaats van de nadruk te leggen op het voorkomen van stress, gaan we juist kijken naar het stimuleren van de bevlogenheid, je calling. In dit dagdeel leer je als groep om met elkaar plezier in het werk te houden. 

Aan bod komen zaken als 

 • Hoe ga je fluitend naar je werk en kom je ook fluitend weer thuis? 
 • Hoe houd je het leuk en goed met elkaar?
 • Wat heb je daarvoor nodig en wat verwacht je van elkaar?
 • Hoe werkt dat als je ‘s ochtends al 3 kinderen klaargestoomd hebt voor school? Of als je merkt dat de diensten je zwaarder vallen dan voorheen? 

Na dit dagdeel hebben jullie

 • Uitgesproken waar je trots op bent, wat goed gaat
 • Helder wat energie geeft en waar ambities liggen
 • Besproken hoe jullie dat kunnen realiseren
 • De kracht ervaren van het delen van successen 

Profilering

Zoals elk bedrijf, is het belangrijk om te laten zien waar je voor staat, hoe je je onderscheidt van anderen en waarom het logisch is om juist voor jullie te kiezen.  

Aan bod komen zaken als

 • Welke prio’s stel je als groep?
 • Hoe ziet de zorgvraag er in de regio de komende periode uit? 
 • Hoe wil je te boek staan, zowel intern (ziekenhuis) als extern
  (regio of landelijk) en hoe ga je dat bereiken? 

Na dit dagdeel hebben jullie

 • Scherp waar je als groep staat en waar je naartoe wilt
 • Helder hoe jullie je sterke punten beter voor je kunt laten werken
 • Nieuwe ambities geformuleerd
 • Durven kiezen waar je wel, en ook waar je juist niet voor wilt gaan

Dilemma's in de praktijk

Als dokter heb je regelmatig een dilemma waarin je je afvraagt wat het juiste is om te doen. Dit zijn ethische dilemma’s; ze kunnen groot en klein zijn. Het kan gaan over patiëntenzorg of bijvoorbeeld betrekking hebben op de bedrijfsvoering. Een open veilige cultuur waarin dilemma’s besproken kunnen worden is heel belangrijk. Dit verbetert uiteindelijk de kwaliteit van zorg, vermindert stress en vergroot het onderlinge begrip.

Aan bod komen zaken als

 • Welke ethische dilemma’s spelen er binnen onze groep?
 • Hoe kies je wat ‘het goede’ is om te doen?
 • Vanuit welk perspectief kijken mijn collega’s naar dilemma’s?
 • Hoe maak je een dilemma bespreekbaar?

Na dit dagdeel hebben jullie

 • Inzicht in de verschillende vormen van ethiek
 • Inzicht in de verhouding tot het juridische kader
 • Meer kennis over een goede gesprekshouding
 • De vertaalslag gemaakt naar de praktijk

Omgaan met (tucht)klacht of incident

Een klacht of incident heeft altijd een flinke impact; het is het begin van een (te) lange periode van onzekerheid, terwijl de zorg voor patiënten gewoon doorloopt. Het vergt veel van jou als dokter, maar ook van je omgeving, zowel thuis als in het ziekenhuis. 

Aan bod komen zaken als

 • Wat kun je verwachten en wat is goed om te doen na ontvangst van een klacht?
 • Hoe het verloop van een klachtprocedure zo gunstig mogelijk te beïnvloeden
 • Het herkennen van signalen om een klacht te voorkomen 
 • Wat een klacht of incident met je doet

Na dit dagdeel hebben jullie

 • Inzicht gekregen in het juridisch kader rond (tucht)klachten 
 • Tips en ervaringen gedeeld 
 • Inzicht gekregen in de impact van een klacht op jezelf en vakgroep/team
 • Handvatten gekregen om hier constructief mee om te gaan

Heidag

De waan van de dag, veel verwachtingen, hoge werkdruk, tekorten. Echt tijd om even rustig met elkaar om de tafel te gaan, is er eigenlijk niet. En door verschillende lokaties kan het zomaar zijn dat je sommige collega’s weinig ziet.

Toch zijn er onderwerpen waar je het graag eens over wilt hebben. Waar je als groep voor staat bijvoorbeeld, wat speerpunten zijn en wat ook niet, hoe het met ieder van jullie gaat en hoe het met jullie als groep gaat, welke stappen wil je zetten en hoe dan, wat doet een veranderende samenstelling met jullie als team en hoe zit het met de generatieverschillen?

Onze werkwijze

We sluiten aan bij jullie behoefte. Dat betekent dat het programma gemaakt wordt op basis van jullie vraag. Daarmee gaan we samen met jullie aan de slag. Pragmatisch, positief kritisch en waarderend.

Meer weten? 

Neem contact op met Hein van Zijll Langhout
Mail naar h.vanzijlllanghout@q3performance.nl of bel 0624 87 05 03

Investering
Individuele Coaching
EUR 150,- per uur exclusief 21% BTW
Teambijeenkomst dagdeel t/m 10 personen
EUR 1250,- exclusief 21% BTW
Teambijeenkomst dagdeel > 10 personen
EUR 1750,- exclusief 21% BTW
 • “Ik vond het een buitengewoon goed gesprek. Er waren geen vage verhalen, er werd niet om de hete brij heen gedraaid. De sfeer was open en vertrouwelijk”

 • “Ik heb het coaching traject als heel persoonlijk ervaren. Jullie begeleiding voelde veilig en heel integer, hielp echt met het concreter maken van een aangegeven probleem of emotie”

 • “Ik denk dat ik niet alleen voor mezelf spreek als ik zeg dat we ons gehoord en gezien hebben gevoeld. Dankzij de veilige sfeer die er was, waren wij zo open”

Programmacoördinator

Neem contact op met Hein

Project- en programmacoordinator